CZ
PL
KurzySeminářeLektoři
Flamenkeria - Úvod

Galakoncert

Představení IV od Mu.danza

Mu.danza Compañía Flamenca

24.6.12. na Galakoncertu v Divadle u Hasičů flamenkové seskupení  Mu.danza uvádí představení "IV" - Pocta čtyřem umělcům.

Tvůrce představení Iasonas Damianos se inspiroval čtyřmi mistry z různých form umění: sochářem Augustem Rodinem, spisovatelem Denisem Diderotem, básníkem Odysseem Elytisem a tanečníkem Andrésem Marínem, jejichž umělecké dráhy výrazně přispěly k rozvoji jeho kariéry.

V představení IV skupina usiluje o maximální respekt k tradičním formám flamenka a to jak v tanci, tak ve zpěvu. Současně však rozbíjí pravidla akademického pojetí.

Synopse

Podzim  Augusta  Rodina

Zvuk kladiva a kovadliny zavede diváka do dílny sochaře Augusta Rodina. Pozice tanečníka jsou inspirovány právě jeho tvorbou, jsou jakýmsi vyjádřením povahy člověka, který se nachází jednou nahoře jednou dole, jednou v záři slunce, jindy schován ve stínu.

Tanečník vyjadřuje to, jak si představuje Brány pekla, velkolepé sousoší tvořené 180 figurami. Jakoby pózoval Rodinovi, postupně interpretuje horní část výše zmíněného díla, která nese název Tři stíny. Tancem pak ztvárňuje tři postavy obklopující jeden konkrétní bod…

Zima Denise Diderota

Hlavním zdrojem inspirace je pro choreografa dílo francouzského spisovatele a filosofa Denise Diderota “Volné myšlenky", kde se obhajuje myšlenka, že realita je podřízena našim pocitům.

Abychom pochopili to, co je součástí našeho bytí, musíme rozebrat a analyzovat každou jeho jednotlivou složku. Tuto metodu, která se skrývá pod řeckým názvem aposintesis, aplikuje tanečník k dosažení dokonalosti řeči těla při tanci flamenka, ale také k dosažení vlastního rejstříku pohybů. 

Jaro Andrése Marína

Ve třetí části představení, která nese název Jaro Andrése Marína, tanečník Iásonas Daminós  vyjadřuje hluboký respekt a obdiv ke svému učiteli ze Sevilly.

Výraznou stopu v uměleckém rozvoji mladého tvůrce zanechalo umění a genialita flamenkového mistra Andrése Marína, který mu ukázal nejenom cestu znovuodhalení původního flamenka, ale naučil ho také hlubokému respektu k původním flamenkovým mistrům tohoto pradávného umění. Takto dokázal vzbudit u svého žáka opravdovou vášeň.

Niternost, melancholičnost a zároveň velkorysost při sdílení a šíření flamenka je to, co zdobí tohoto originálního autora.

Léto Odyssea Elytise

Odysseas Elytis je čtvrtým umělcem, kterému je věnovaná poslední část představení.

Tento řecký básník žil v letech 1911-1996 a v roce 1979 dokonce získal Nobelovu cenu za literaturu.

Iásonas Damianós se odvolává na jeho první básnickou sbírku Orientace z roku 1940 a zmiňuje jednu z jejích básní, Koncert hyacintů.  

Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v pokladně Divadla U Hasičů, tel. 222 518 716.
A také na recepci v akademii Flamenkería. Rezervace na č. 773 188 164 a 233 359 142,  nebo e-mailem: info@flamenkeria.cz.