CZ
PL
KurzySeminářeLektoři
Flamenkeria - Úvod

Ceník

Ceník: taneční kurzy flamenka - léto 2020

Kurzovné trimestr

12 lekcí (platnost 3 měsíce)

3 000  Přihlásit se

Jednotlivý vstup na open class


Platí jenom pro hodiny flamenkové techniky

300

Přihlásit se

 

Důležité informace:

• Rezervace místa v kurzu nabude platnosti po uhrazení kurzovného.

• Hlásíte-li se na kurz, který již začal, platíte pouze poměrnou část lekcí, které ještě neproběhly.

• Kurzovné můžete uhradit v hotovosti na hodině nebo také převodem na účet. Číslo účtu Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky.

Stornovací podmínky

Kurzovné je možno vrátit pouze z vážných zdravotních důvodů. V případě závažných zdravotních problémů, které vám neumožňují účastnit se kurzů, vám kurzovné, případně jeho část, při předložení lékařské zprávy samozřejmě vrátíme. Stornovací poplatek v tomto případě činí 30% ze zůstatku ceny kurzovného.

Náhrady tanečních lekcí

V taneční škole Flamenkeria nemusíte přijít ani o jednu zaplacenou lekci. Pokud onemocníte nebo se nemůžete dostavit z jiného důvodu, zameškané lekce si můžete nahradit návštěvou jiného kurzu nebo open class lekce podle aktuálního rozvrhu. Stačí nahlásit absenci emailem nebo smskou a domluvit se s administrací školy na termínu náhradní lekce. Pozor, zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího období ani na jiné osoby!

Uhrazením kurzovného potvrzujete souhlas s výše uvedenými podmínkami!